Φυσικό αέριο CNG


Το φυσικό αέριο είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, κυρίως από μεθάνιο, σε αέρια μορφή. Είναι καύσιμο 130 οκτανίων που σημαίνει πως δεν αυτοαναφλέγεται ακόμη και σε κινητήρες υψηλής συμπίεσης. 


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ(CNG)

  • Με το φυσικό αέριο(CNG) επιτυγχάνεται η οικονομία καυσίμου ανά χιλιόμετρο καθώς η διαφορά τιμής σε σχέση με την βενζίνη ανέρχεται στο 70% ενώ σε σχέση με το πετρέλαιο ανέρχεται στο 40%.
  • Το φυσικό αέριο(CNG) καλύπτει πλήρως τα πιο αυστηρά περιβαλλοντολογικά πρότυπα, καθώς οι κινητήρες που λειτουργούν με αυτό τον τρόπο παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από αυτούς της βενζίνης και 35% από αυτούς του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να το καθιστά ένα από τα πιο οικολογικά καύσιμα.
  • Το κύκλωμα τροφοδοσίας καυσίμου για το φυσικό αέριο είναι κλεισμένο αεροστεγώς (χωρίς αέρα στο εσωτερικό), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περίπτωση αυτόματης ανάφλεξης, σε αντίθεση με τις δεξαμενές υγρών καυσίμων που υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Σε περίπτωση διαρροής δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, καθώς, το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και συνεπώς διαφεύγει προς τα πάνω, διαστέλλεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα.
  • Δεν μπορεί να νοθευτεί αφού η παροχή του γίνεται υπό πίεση με ειδικούς αγωγούς απ’ ευθείας από το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου σε ειδικό εξοπλισμό στα πρατήρια.
Η τοποθέτηση φυσικού αερίου γίνεται μόνο από αδειοδοτημένους τεχνίτες και μόνο από συνεργεία αέριων καυσίμων. Συγκριτικά με το υγραέριο, τα συστήματα φυσικού αερίου διαφέρουν στη δεξαμενή, τις σωληνώσεις και τον υποβιβαστή πίεσης. Αυτό σημαίνει πως κάποιος που έχει υγραέριο στο αυτοκίνητό του μπορεί να το μετατρέψει σε φυσικό αέριο με την αντικατάσταση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων.