Καθαρισμός-ξεκάπνισμα κινητήρων

ENGINE CARBON CLEANING ΣΕ ΜΟΛΙΣ 30' ΛΕΠΤΑ

Οι επικαθίσεις άνθρακα στα εξαρτήματα του κινητήρα είναι η βασική αιτία του 90% των βλαβών του.
Η προληπτική εφαρμογή CARBON CLEANING ανά 15.000χλμ, θα αποτρέψει την συσσώρευση άνθρακα, ενώ δύναται να διορθωθούν και σφάλματα που θα χρειάζονταν να τα επισκευάσετε και θα αποτρέψει μελλοντικά μεγάλες βλάβες οι οποίες κοστίζουν πολλά χρήματα για να επιδιορθωθούν.

Η διαδικασία καθαρισμού άνθρακα (engine carbon cleaning), χρησιμοποιείται για τον καθαρισμός ιζημάτων άνθρακα από τον χώρο εσωτερικής καύσης κάθε κινητήρα. Το μηχάνημα καθαρισμού άνθρακα χρησιμοποιεί αποσταγμένο νερό και μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή αερίου, υδρογόνου και οξυγόνου (HHO). Το υδρογόνο που παράγεται μαζί με το οξυγόνο εισέρχονται στον κινητήρα και εξέρχονται από το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων (εξάτμιση), βοηθώντας στην απομάκρυνση της συσσώρευσης άνθρακα σε μορφή νερού.

Αυτή η πρωτοποριακή μέθοδος ποτέ δε θα βλάψει τα εξαρτήματα του κινητήρα σας, ούτε θα παράγει περιβαλλοντικά απόβλητα ή επιβλαβή αέρια για την υγεία από την εξάτμιση κατά τη διαδικασία καθαρισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Αποτρέπει τη δημιουργία άνθρακα σε κινητήρες βενζίνης και diesel.

2. Επαναφέρει την αρχική κατανάλωση καυσίμου και τις επιδόσεις του κινητήρα.

3. Αποτρέπει μελλοντικές βλάβες εξαρτημάτων του κινητήρα.

Με την προληπτική εφαρμογή CARBON CLEANING, αποτρέπουμε την συσσώρευση ρύπανσης στα παρακάτω εξαρτήματα:

  • ΜΠΕΚ ΒΕΝΖΙΝΗΣ/DIESEL
  • ΒΑΛΒΙΔΑ EGR
  • ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ
  • ΦΙΛΤΡΟ DPF
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗ
  • ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
  • ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
  • ΜΠΟΥΖΙ
  • ΒΑΛΒΙΔΕΣ
  • ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Αποτελεσματα

success
Καλύτερη λειτουργία του κινητήρα
success
Υψηλότερη απόδοση
success
Οικονομία στα καύσιμα
success
Χαμηλότερη εκπομπή καυσαερίων
success
Λιγότερες επισκευές