7800

Διάμετρος: 17′- 18′
Πλάτος: 7-8
Καρέ: 4×98-4×114,3, 5×98-5×127
Offset: ΕΤ21-50
Χρωματισμοί: Gloss Black Machined/ Gloss Shiny Silver/ Gloss Silver

Κατηγορία: