Συντήρηση

Τα συστήματα υγραερίου απαιτούν τακτική συντήρηση ανά 15.000 χλμ., η οποία περιλαμβάνει:

  • Αντικατάσταση φίλτρου υγρής φάσης
  • Αντικατάσταση φίλτρου αέριας φάσης
  • Έλεγχος σωληνώσεων
  • Έλεγχος διαρροών
  • Ρύθμιση πίεσης καυσίμου
  • Χαρτογράφηση εγκεφάλου

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση όλων των συστημάτων υγραεριοκίνησης.ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΜΑΣ